Ads slot

Phan Thị Cẩm Vân

Phan Thị Cẩm Vân

Khởi đầu với nghiệp barista, sau 1 năm Vân đã quyết định đi theo con đường Bartender. Vốn xuất thân từ đất Sài Gòn nhưng hiện tại bạn ấy đang làm việc tại Đà Lạt, ở quán bar Woody gần 1 năm nay.
Phan Thị Cẩm Vân
Phan Thị Cẩm Vân một Bartender trẻ
Tôi nhớ trong những cuộc trò chuyện, Vân có bảo rằng lý do mà mình quyết định chuyển hướng là vì bạn tự thấy được sức sáng tạo trong nghiệp làm bar là vô hạn.

Bản thân tôi nghĩ bao nhiêu đó đã là quá đủ để một ai đó có quyết tâm dính với nghề trong thời gian dài. Với Vân, có lẽ bấy nhiêu cũng đã là đủ.

-T- 

Không có nhận xét nào

ĐĂNG KÝ CÂU CHUYỆN COCKTAIL

Khi có bài viết mới, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua Email
Đảm bảo cập nhật kiến thức mới nhất!